Bleskozvod

vyhl. 508/2009 Z. z. príloha č. 8

Druh objektu Lehota v rokoch
Hladina ochrany I a II 2
Hladina ochrany III a IV 4
objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 *

* Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota 5 rokov.

  • Hladina ochrany I - nemocnice, banky, elektrárne, vodárne
  • Hladina ochrany II - školy, supermarkety, katedrály
  • Hladina ochrany III - obytné domy, rodinné domy
  • Hladina ochrany IV - objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia