Elektronické zabezpečovacie zariadenia (alarmy)

 
LANTESTEL s. r. o. poskytuje Technickú službu v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe licencie č. PT 002706 vydanej Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislave v rozsahu činnosti: projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava.
 
Elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu realizujeme z komponentov výrobcov:
 
- AVS electronics
 
- Technoalarm
 
- Jablotron
 
- Paradox