Kontakt      

LANTESTEL s. r. o.

 • Sídlo a fakturačná adresa:

 • Nábělkova 2
 • 841 05 Bratislava
 • IČO: 47 613 041
 • DIČ: 2024007898
 • IČ DPH: SK2024007898
 • zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 95973/B
 • Bankové spojenia:

 • Všeobecná úverová banka
 • IBAN: SK05 0200 0000 0032 5279 7857
 • SWIFT: SUBASKBX
 • Tatra banka, a. s.
 • IBAN: SK98 1100 0000 0029 4546 3783
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Kde nás nájdete:

 • Kancelária č. 416 na 4. poschodí
 • v budove Allianz
 • Karloveská 6C
 • Bratislava - Karlova Ves