Prenájom

Ponúkame na krátkodobý prenájom meracie zariadenia:

  • dataloggery elektrického napätia a prúdu so záznamom min. a max. hodnoty vrátane spracovania nameraných výsledkov
  • dataloggery interiérovej a exteriérovej teploty a vlhkosti
  • pamäťové dvojkanálové osciloskopy do 2x 25 MHz

Na prenájom ponúkame i telekomunikačné riešenia (napr. počas realizácie istého podujatia, stavby a pod.):

  • wi-fi spoje point-to-point
  • wi-fi hot spot s internetovou konektivitou
  • dočasný wi-fi retranslačný bod
  • IP kamera na monitoring podujatia, stavby...