Štruktúrované kabeláže - generické káblové systémy

Dátové káblové rozvody určené pre dátovú a hlasovú komunikáciu v sieťach LAN v SR štandardne označujeme ako štruktúrovanú kabeláž. Pokiaľ však chceme nájsť k tejto problematike akékoľvek bližšie informácie, je lepšie ich hľadať pod označením generické káblové systémy tak, ako boli prevzaté z pôvodného anglického pomenovania.

Štruktúrované kabeláže sú neodmysliteľnou súčasťou nielen veľkých bizniscentier, ale i menších kancelárskych budov, či priemyselných prevádzok. V súčasnosti sa však už stali štandardom aj v rodinných a bytových domoch, čím vytvárajú vhodnú infraštruktúru napr. pre inteligentné domácnosti.

Má širokospektrálne využitie. Zabezpečuje prenos dát (internet, LAN), hlasu (VoIP) a obrazu (kamerové systémy s IP kamerami, televízia - IPTV).

Štrukturované kabeláže navrhujeme a realizujme v súlade s platnými technickými normami EN 50173-1, -2, -3, -4 a -5.

Vykonávame tiež certifikačné merania parametrov štruktúrovaných kábeláží pre cat. 5, cat. 5e, cat. 6, cat. 6A v súlade s EN 50173 a ISO/IEC 11801.