Cenník revízií

 

Revízie elektrických inštalácií

Objekt revízie Výstupná revízia Periodická revízia
nn prípojka do RD   50,- € *  20,- € *
el. inštalácia v rodinnom dome 120,- € * 100,- € *
el. inštalácia v byte   80,- € *  40,- € *
bleskozvod na RD   50,- € *  30,- € *

V tabuľke sú uvedené orientačné ceny najbežnejších revízií.

Na revízie iných objektov (panelové obytné domy, kancelárie, priemyselné prostredie, sklady a logistika, zdravotnícke zariadenia) Vám vypracujeme cenovú ponuku individuálne v závislosti od rozsahu.

 

Revízie elektrických spotrebičov v používaní a elektrického ručného náradia

Predmet revízie Cena / 1ks
spotrebič alebo náradie 6,50 € *
prístroj zdravotníckej techniky 7,50 € *
odnímateľný prívod k spotrebiču (napájacia šnúra) 3,50 € *
predlžovačka 4,00 € *

Minimálna cena za revíziu spotrebičov je 50,- € * + výjazd. Výjazd v rámci Bratislavy je paušálne 20,- € *. Mimo Bratislavy 0,40 € /km *.

 

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH.