Revízie elektrických zariadení

Vykonávame nasledovné revízie elektrických zariadení:

  • revízie elektrických inštalácií do 1000 V bez nebezpečenstva výbuchu
  • revízie elektrických inštalácií v zdravotníckych zariadeniach
  • revízie bleskozvodov
  • revízie elektrických spotrebičov v používaní
  • revízie elektrického ručného náradia v používaní
  • revízie zdravotníckej techniky
  • revízie plavidiel
  • všetky druhy revízií vykonávame ako východiskové, tak aj periodické
  • meranie strednej rezistivity pôdy Wennerovou metódou pre správny návrh uzemňovačov vrátane ich návrhu
  • pri revíziach elektrických zariadení sme schopní diagnostikovať poruchy aj prostredníctvom termovízie FLUKE

Ak máte záujem len o revíznu správu bez fyzickej revízie elektrických zariadení, ANI NÁM NEVOLAJTE!

Revízia sa odborne nazýva "Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia". Z odbornej prehliadky vždy v rámci revíznej správy dostanete od nás úplnú fotodokumentáciu všetkých vizuálne zistených nedostatkov. Príklady zo zdokumentovaných závad zistených pri revíziách sú dolu vo fotogalérii. Z odbornej skúšky meraním dostanete meracie protokoly, ktoré deklarujú exaktne namerané hodnoty v čase konania revízie. Tie je možné pri nasledujúcej periodickej revízii porovnať a zistiť, či sa stav zariadenia zhoršil, zlepšil, alebo zachoval.

 

Aj tento si najprv myslel, že revízie netreba...