Inteligentné domácnosti

Riadenie, monitoring, automatizáciu a diaľkový dohľad inteligentných domácností realizujeme prostredníctvom riadiaceho systému Loxone.
 
Miniserver
 
Postup pri realizácii inteligentného riadenia domácnosti:
 
1. Na úvodnom stretnutí klient prezentuje svoje požiadavky na funkcionalitu inteligentenej domácnosti. My klientovi doplníme jeho požiadavky o ďalšie funkčné možnosti systému a poskytneme mu čas na ich zakomponovanie do jeho návrhu požiadaviek.
 
2. Na ďalšom stretnutí (alebo ďaších stretnutiach) si definitívne spíšeme požiadavky klienta na hardvérové a softvérové možnosti riadenia.
 
3. Realizujeme projektovú dokumentáciu k inteligentnej domácnosti, ktorú si po jej realizácii s klientom navzájom odsúhlasíme.
 
4. Realizujeme inteligentné rozvádzače, kabeláž a montáž komponentov v stavebnom objekte.
 
5. Konfigurujeme miniserver Loxone, ovládacie prvky, prípadne inteligentnú zbernicu KNX.
 
6. Zahajujeme skúšobnú prevádzku systému, počas ktorej optimalizujeme nastavenia všetkých komponentov inteligentného riadenia.
 
7. Klientovi odovzdávame funkčný systém s podporou počas i po skončení záručnej lehoty.