Elektroinštalácia

Ponúkame Vám realizáciu nasledovných elektroinštalácií:

  • v novostavbách
  • pri rekonštrukciách bytov, rodinných domov, či administratívnych budov
  • našou silnou stránkou je priemyselné prostredie (výrobné haly, sklady, copacking, servisy)
  • v serverovniach a datacentrách
  • v servisoch elektroniky (+ kompletné riešenie ESD osobnej ochrany a pracovného prostredia)
  • v laboratóriach (elektrotechnické skúšobné priestory, chemické laboratóriá)
  • v zdravotníckych priestoroch (čakárne, ambulancie, operačné sály, rehabilitačné priestory, vodoliečba, prosektúry)

Realizujeme klasickú aj inteligentnú elektroinštaláciu (zbernicovú EIB, KNX, RS 485).

Elektroinštalačné práce vie súčasne realizovať našich 6 vlastných montážnikov. V prípade potreby zabezpečujeme i vyšší počet prostredníctvom našich zmluvných partnerov. 

Disponujeme o. i. mobilnou vysokozdvižnou plošinou pre práca vo výške do 12 m (výrobné haly, sklady a pod.).

Naši montážnici sú kvalifikovaní elektrotechnici s elektrotechnickou spôsobilosťou, so spôsobilosťou pre práce vo výškach a spôsobilosťou na manipuláciu s vysokozdvižnými vozíkmi (pre prípad montáží z montážnej klietky na vysokozdvižnom vozíku v priemyselnom prostredí).