Vývoj elektroniky a hardvéru

Primárne sa zaoberáme návrhom a realizáciou atypických periférnych zariadení k našim riadiacim systémom, inteligentným domom a pod. Radi sa ale "pohráme" aj s vývojom akéhokoľvek iného zariadenia, o ktoré máte záujem. Podmienkou je len legálnosť prevádzky takéhoto zariadenia a účel jeho použitia nesmie byť v rozpore so všeobecnými princípmi slušnosti a humánnosti. 

Ponúkame Vám vývoj elektroniky v týchto oblastiach:

  • komunikačné zariadenia (wi-fi, Bluetooth, I2C, RS 232, RS 485, TCP/IP)
  • medzisystémové prevodníky
  • aplikácie s jednočipovým mikroprocesorom
  • zabezpečovacia technika
  • bio feedback zariadenia na tréning mozgu
  • medicínska technika
  • telemetria
  • mechatronické konštrukčné celky