Obnažené baby sú lepšie ako obnažené vodiče.

Obnažené baby sú lepšie ako obnažené vodiče.