Pre prípad, keby pršalo.

Pre prípad, keby pršalo.