Aj takto vie vyzerať ochranné pospojovanie.

Aj takto vie vyzerať ochranné pospojovanie.