Optická kabeláž

Optické vlákno poskytuje šírku pásma, ktorá vysoko prekračuje súčasné požiadavky na prenosovú rýchlosť. Má vlastnosti dielektrika, čo predstavuje jeho absolútnu odolnosť voči elektromagnetickému a elektrostatickému rušeniu.

Má nízky útlm a práve vďaka tomu je možné prenášať informácie na nepomerne väčšie vzdialenosti. 

Používajú sa veľmi často aj na miestach s vysokým rizikom výbuchu. Keďže optické vlákno určite nespôsobí vznik "iskry", je najlepším riešením práve do takto nebezpečného prostredia. Vyrába sa v nehorľavom prevedení bez možného rizika vzniku nebezpečných jedovatých plynov, prevedenie OFNR- (Optical fiber, nonconductive, riser).

Ponúkame Vám realizáciu optických sietí:

  • v dátových centrách v rámci vertikálnych i horizontálnych kabeláží
  • v areáloch (campusoch) viacerých budov na ich vzájomné prepojenie na väčšie vzdialenosti
  • v priemyselných prevádzkach
  • v administratívnych budovách, biznis centrách, školách a pod. na realizáciu chrbticovej siete