Energetické poradenstvo

Trápia Vás neprimerane vysoké účty za odber elektrickej energie? Radi by ste optimalizovali zvolenú tarifu k Vašim reálnym odberom elektrickej energie?

Dlhodobejším meraním dataloggermi vieme zmonitorovať a objektivizovať Vaše reálne odbery elektrickej energie a následne optimalizovať spínanie elektrických spotrebičov v čase nízkych taríf. Vieme Vám odporučiť zmenu tarifného stupňa u Vášho dodávateľa elektrickej energie tak, aby bol ekonomicky najvýhodnejší. Odporučíme Vám výmenu niektorých elektrospotrebičov aj s výpočtom predpokladanej časovej návratnosti investície do nich.