Sponzorský dar Klinike detskej hematológie a onkológie

29.05.2015 17:51

Dňa 27. mája 2015 sme oficiálne odovzdali do užívania wifi sieť, ktorú sme sponzorsky vybudovali na dvoch podlažiach Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch. Náš kľúčový obchodný partner KODYS SLOVENSKO s.r.o. na ich slávnostnom galavečeri pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti venoval klinike počítače a tablety pre potreby detských pacientov, ich rodičov a lekárov. Spoločnosť LANTESTEL s.r.o. vybudovala wifi sieť na pokrytie dvoch podlaží kliniky a ďalší partner - internetový provider Radiolan s.r.o. celej wifi sieti sponzorsky poskytol vysokorýchlostné pripojenie do internetu. Pevne veríme, že všetky tieto technológie vo vzájomnej symbióze poskytnú všetkým malým pacientom možnosti komunikácie s najbližšími a pomôžu im spestriť čas počas ich dlhodobého pobytu na klinike.