Čo tým chcel básnik povedať? Ešteže je to pod nehorľavým obložením.

Čo tým chcel básnik povedať? Ešteže je to pod nehorľavým obložením.